2020 Tüm hakları saklıdır.

Bilkent Enerji Notları

>

Enerji Yoksulluğu Kavramı ve Literatür Gelişimi 

- EPC Enerji

Manipulation in Electricity Markets

EN

Manipulation in Electricity Markets

TR

Özet

Enerji günümüzde toplumların temel ihtiyaçları arasında yer almaktadır ve enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün artarak devam etmektedir. Enerji yoksulluğu kavramı da enerji ihtiyacını yeteri kadar veya hiç karşılayamayan haneleri ifade etmek için kullanılmış ve 20 yıldan uzun bir süre önce İngiltere’de ilk kez ele alınmasından bu yana, AB ve diğer ülkelerdeki akademisyenlerin ve politika belirleyicilerin dikkatini çekmiştir. Enerji yoksulluğunun doğası ve çok boyutlu yapısı nedeniyle karmaşık ve çok bileşenli bir kavram olması hasebiyle, “enerji yoksulluğu” kavramının ilgili bileşenleriyle birlikte kapsamlı bir değerlendirilmesi yapılması amacıyla bu çalışmada “enerji yoksulluğu” kavramını bileşenleriyle beraber bütünleştirici bir yaklaşımla ele almaya çalışacağız.